Navigation überspringen
Getreide Silos
Překládka zemědělských produktů v hamburském přístavu

V srdci lokální, v obchodě globální -
ze světa pro region, z regionu pro svět.

Kai am Reiherstieg

Naše jedinečná poloha v hamburském přístavu nám umožňuje udržovat úzké regionální kontakty s našimi zemědělskými dodavateli a přímý přístup na světové zemědělské trhy. Hlubokovodní přístav, vlastní železniční vlečka a přímý přístup na dálnici poskytují společnosti všechny možnosti trimodální logistiky. Tato vynikající poloha zaručuje na jedné straně ideální zásobování díky výhodným nákupním možnostem a rychlé dostupnosti všech krmiv v požadované kvalitě a na druhé straně nabízí ideální podmínky pro prodej na lokálním trhu až po vývoz obilí.

Na přístavišti (délka 330 metrů, hloubka 12 metrů) s portálovým jeřábem a lodním nakladačem lze nakládat i vykládat námořní lodě, pobřežní lodě i vnitrozemská plavidla. Krmivo se buď používá pro vlastní výrobu krmných směsí, nebo se po meziskladování ve velkých halách a silech nakládá na lodě, vlaky nebo nákladní automobily.

HaBeMa - doma v přístavu Hamburk, bráně do světa.

Společnost HaBeMa je servisním a logistickým partnerem pro zemědělský obchod v severním Německu, a to jak pro nákup krmných směsí, tak pro prodej domácího obilí. HaBeMa má strategickou polohu uprostřed tří velkých zemědělských spolkových zemí Německa: Dolního Saska, Meklenburska-Předního Pomořanska a Šlesvicka-Holštýnska.

Náš terminál AGRO v Heidenau přijímá kromě různých krmných komodit především obilí z nových spolkových zemí, České republiky a jižní části Polska. V denním rytmu s vlastními nákladními vlaky je zboží expedováno v závislosti na kvalitě a poptávce. Ať už se jedná o vývoz obilí do Hamburku, krmné suroviny a krmné obilí k další překládce na terminál AGRO v Drentwede nebo krmiva jako zpáteční náklad z Hamburku do Heidenau - logistický koncept společnosti HaBeMa nezná hranic.

Lodní nakládka a vykládka

Udržitelná logistika - lodní, železniční a kamionovou dopravou na světové trhy

Zatímco přímý přístup do přístavu v Hamburku nabízí výhodu v podobě možnosti manipulace s velkými dávkami zboží, přímé železniční spojení společnosti HaBeMa v Hamburku a jejích dvou poboček v Heidenau a Drentwede rovněž vytváří možnost logistické manipulace s vysokými tonážemi. Vysoká pravidelnost a plánovatelnost této logistiky s vlastními vlaky je důležitá nejen z ekonomického hlediska, ale hraje také významnou roli v oblasti udržitelnosti: když nákladní vlaky s nákladem až 2 500 tun překonávají dlouhé vzdálenosti a stahují tak zboží ze silnic, jednáme mimořádně ekologicky.

Přeprava surovin po železnici

Díky propracovanému logistickému systému se nám také daří udržovat vysokou míru zpětné přepravy, což znamená, že udržitelnost je ve společnosti HaBeMa na prvním místě.

Dodávka obilí nákladními auty

GMP 022262

QS-ID: 40 124 3500 0733

KAT-ID: D-21107-01

 

Zde najdete naše certifikáty ke stažení.